Notice: Use of undefined constant ‘1’ - assumed '‘1’' in /home/sites/site47006/web/includes/framework.php on line 52

Notice: Use of undefined constant ‘0’ - assumed '‘0’' in /home/sites/site47006/web/includes/framework.php on line 52
Blog VConsulting

Twitter  

   
Blog VConsulting

Blog VConsulting (3)

Monday, 18 July 2016 21:55

Project Management via de Cloud

Written by

Inleiding

Cloudtechnologie en -oplossingen zijn haast niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Op zakelijk gebied zijn er inmiddels veel oplossingen wat ons leven als professional aangenamer maakt. Als projectmanager ben ik lang op zoek geweest naar een oplossing die mijn werk (ook via de cloud) vereenvoudigd. Geen geeltjes aan de terminal, Outlook items die ik een paar keer wegdruk, geen rappels vanuit andere "systemen". Belangrijk is dat het informele en formele naadloos op elkaar aansluiten, en dat je in een oogopslag de actuele situatie ziet.

Maar de praktijk is nog weerbarstig. In 2012 kwam een rapport uit over de gebrekkige digitale vaardigheden op het werk. Ondanks dat dit rapport gaat er nog altijd veel tijd verloren door internetvaardigheden in het algemeen, en online projectmanagement ondersteuning in het bijzonder.

Monday, 04 July 2016 14:44

Multi Project Management

Written by

Multi Project Management (MPM)


Het uitvoeren van complexe projecten met klanten, met daarbinnen o.a. het veilig stellen van contracten, het opstellen van de planning, ontwerp en bouw van complexe systemen namens klanten vereisen stevige project management vaardigheden. Echter, dit vertaalt zich niet automatisch naar het feit PM ook excellent presteert op het gebied van Multi-project management (MPM).

Vaak bezit men het juiste perspectief als het gaat om elk project afzonderlijk, maar ontbreekt aan de "helicopterview". Wanneer single-project management wordt opgeschaald naar een groep projecten, is de kans groot dat dit niet meer betekent dan het louter samenvoegen van projectmanagement van de afzonderlijke projecten. Dit vertaalt zich in onder andere de volgende praktijkvoorbeelden:

  •        Er is weinig samenhang tussen de individuele projecten;
  •        Er bestaat geen gestructureerde beoordeling van lopende projecten;
  •        De bezettingsgraad over de projecten is niet geharmoniseerd.
Thursday, 25 February 2016 18:07

Verborgen Werkdruk

Written by

Inleiding

Kort geleden zat ik in een interessant gesprek waarbij het onderwerp “de werkdruk van tegenwoordig” was. Al jaren wordt er gesproken over “meer doen met minder mensen” of dat “er efficiënter gewerkt kan worden”. De politiek komt dat goed uit, omdat zij de focus hebben gelegd op een kleinere overheid.

Vanuit mijn vakgebied zie ik natuurlijk wel dat zaken efficiënter en effectiever aangepakt kunnen worden. Er valt hier en daar zeker winst te halen terwijl je daar minder mensen voor nodig hebt. Ik constateer echter wel dat de rek er bij veel organisaties en/of werknemers uit is. Zeker als ik dit zie bij mensen van wie ik het pertinent niet zou verwachten. Ook niet binnen diezelfde overheid.

Rust en Ruimte

Steeds vaker nemen ook managers in het lagere kader of zelfs medewerkers werk mee naar huis. Het argument is doorgaans om “rust en ruimte” te vinden om hun dossiers of werk dié aandacht te geven die het nodig heeft.

Natuurlijk gebeurde dit in het verleden ook al, en mag je er zo af en toe er een tandje bij zetten om de “piek van werkzaamheden” het hoofd te bieden. Daar is niets mis mee.

Er is echter wel iets mis mee als dit in je werk- en privéleven binnensluipt en het langzaam maar zeker zich wortelt in je vaste gewoonten. Tegenwoordig is de “piek van werkzaamheden” het normale beeld op de werkvloer is geworden, en dus neem je je werk mee naar huis.

Het meenemen van werk naar huis betekent wel dat buiten de doorgaans 40-urige werkweek, er meer uren worden gemaakt dan dat oorspronkelijk berekend was voor de functie. De piek van werkzaamheden blijft bestaan, maar wordt voor een deel uitgesmeerd over de privétijd van de manager of werknemer. Niet zelden wordt deze tijd niet meegenomen in de urenverantwoording, en zo ontstaat er een verkeerd / onjuist beeld van de werkelijkheid. Het lijkt er immers op dat er meer werk verzet kan worden binnen dezelfde tijd.

Positief geluimden zullen daarom zeggen dat er inderdaad “meer werk met minder mensen” uitgevoerd kan worden, of dat dit toch haalbaar is door efficiënter en effectiever te werken.

Ik stel echter dat we hier te maken hebben met “verborgen werkdruk” die verstrekkende gevolgen kan hebben.

Organisatie

Aan de hand van een missie, visie en strategie wordt er voor een organisatie een takenpakket samengesteld. Doorgaans bestaat dit takenpakket uit primaire- of basistaken, specialistische taken en overig opgedragen taken. Om deze taken kwantitatief en kwalitatief zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt er een organisatiemodel opgesteld en wordt de normformatie vastgesteld.

Wat inmiddels wel is losgelaten is een structuur voor toekomstvastheid en opschaalbaarheid. Als we kijken naar overheidsinstanties wordt er steeds meer bezuinigd op personeel. De basistaken blijven hetzelfde; de specialistische taken moeten door minder medewerkers uitgevoerd worden en er is zelfs sprake van een toename “opgedragen taken”. Neem bijvoorbeeld de toename van vluchtelingen. Een ander voorbeeld is dat Justitie en  gemeenten er per 1 januari 2015 meer taken bij hebben gekregen.

In alle gevallen is er te weinig of zelfs geen rekening gehouden met de toename van taken. De normformatie en de daaraan hangende uren zijn dus niet verandert.

Ik durf te stellen dat voor bepaalde afdelingen binnen organisaties het plafond is bereikt. Er is geen ruimte meer voor “lucht”; iets wat elk zichzelf respecterende en realistisch denkende organisatie ingebouwd zou moeten hebben.

(Te) Hoge werkdruk

Onderzoek wijst uit dat een derde van de werknemers de werkdruk ziet toenemen.

Te hoge werkdruk is het gevolg van onbalans tussen tijd en taken. Af en toe (te) hoge werkdruk hoeft geen probleem te zijn. Veelvuldig of structureel te hoge werkdruk is dat wel.

Opvallend is dat er leidinggevenden zijn die naar beneden toe de afdeling of organisatie motiveren om vooral positief te blijven, maar naar boven toe het toenemende probleem geen halt kunnen toeroepen. Voor de werknemer wordt deze sociale steun in toenemende mate als onacceptabel ervaren, zeker als er weinig regelruimte is om de problemen op te lossen.

Wanneer het probleem van werkdruk zich stelselmatig voordoet, zal ook de regelruimte van de werknemer onvoldoende zijn en is er in toenemende mate kans op gezondheidsproblemen.

Vicieuze cirkel

Wanneer een werknemer met gezondheidsproblemen uitvalt kan er een vicieuze cirkel ontstaan. De overige werknemers moeten het ontstane gat opvullen, terwijl ze hun eigen werk ook moeten uitvoeren. Ontegenzeggelijk gaat dit ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Een bijkomstigheid is dat er te weinig geïnvesteerd wordt in scholing.

Het is niet uitgesloten dat er meer werknemers volgen en in het domino-effect omvallen, waardoor de werkdruk nog verder zal toenemen.

Eenmaal terug op de werkplek zal de werknemer moeten re-integreren. In de praktijk blijkt dat hier weinig ruimte voor mogelijk is.

Kleine overheid

Wanneer de politiek obsessief blijft bezuinigen door het schrappen van banen met het oog op een kleinere overheid, zal de dienstverlening blijven verslechteren. Daarbij kan een vraagteken gezet worden bij de bezuiniging, als door gedwongen ontslagen werknemers een beroep zullen moeten doen op de verzorgingsstaat; een ander onderdeel van diezelfde overheid. De eendimensionale aanpak voor arbeidstoeleiding door het UWV zal daar zeker niet bij helpen.

Bovendien zal de werkdruk van de individuele medewerker of manager niet afnemen en blijven er nog heel wat bureaulampen thuis onbedoeld en onnodig branden.


Met medewerking van Maureen van Doorn