Twitter  

   

Vermeer Consulting Logo 00 klein 300 

U wilt bepaalde doelen bereiken met uw eigen organisatie of samen met andere organisaties. Bestaande werkwijzen tekort schieten, het is onduidelijk wie waarmee bezig is en het is niet duidelijk of de doelen wel dichterbij komen.
 
Programmamanagement kan hierbij uitkomst bieden. Vermeer Consulting kan de organisatie helpen om structuur,   samenhang, samenwerking en synergie te realiseren via programmamanagement.
 
 

Kennismaking

U vraagt zich af wat programmamanagement is, of het bij uw organisatie past en hoe uw organisatie er beter in wordt. Wij begeleiden u in de kennismaking, besluitvorming en ontwikkeling van uw mensen.

 

 Passende aanpak

Programma’s vragen om een inhoudelijke aanpak, die op maat gemaakt is bij de onderliggende opgave. Het bedenken van zo’n aanpak vraagt om inhoudelijke kennis en ervaring. Wij ondersteunen u zodat u daarna tot doelgerichte actie over kunt gaan.