Twitter  

   

Vermeer Consulting Logo 00 klein 300 

Over het resultaat wat een organisatie wil bereiken worden heldere en haalbare afspraken gemaat.  en sturen op het resultaat dat u wilt bereiken.
Vervolgens worden de beheersaspecten op orde gehouden (financiĆ«n, organisatie, planning, informatie, communicatie en risico's). Bovendien worden de alle  belanghebbenden en belangstellenden betrokken bij het project.
In samenwerking met partners kunnen de volgende functies ingevuld worden:
 
Senior projectmanager
 • Heeft ruime ervaring in leidinggeven aan projecten/programma's binnen het publiek domein.

 • Is een bruggenbouwer die soepel en doeltreffend communiceert op alle niveaus.

 • Investeert in de sfeer en de chemie binnen en buiten het team.

 • Is analytisch, kan goed organiseren en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

 Projectmanager

 • Geeft leiding aan ene project en het projectteam en organiseert het proces op kwaliteit en resultaat.

 • Maakt heldere en haalbare afspraken over financien, organisaite, planning, informatie, communicatie en risico's.

 • Organiseert het proces met belanghebbenden en betrokken partijen.

Projectleider
 • Werkt zelfstandig of samen met een senior projectmanager.

 • Analytisch en een sociaal vaardige teamspeler.
 • Kwaliteits- en resultaatgericht, zelfstandig en pragmatisch.
 • Communiceert en rapporteert helder en beknopt.
Projectsecretariaat
 • Plant complexe vergaderingen.

 • Verzorgt de communicatie.
 • Houdt hetdigitaal archief bij.
 • Bewaakten de voortgang van uitgezette procedures en agenda acties.