© 2024 Vermeer Consulting

Visie

 

Een organisatie is een systeem, waarin allerlei relaties, structuren en krachtenvelden een plek hebben. Slechts een deel is zichtbaar en aan de oppervlakte. Echter wat vaak bepalend is voor het resultaat, zijn processen die zich grotendeels afspelen ‘onder de oppervlakte’, onzichtbaar of diffuus. Processen waar mensen centraal staan. De zogenaamde onderstroom.

Mensen maken een organisatie. Ieder mens heeft een unieke kracht, persoonlijke drijfveren en eigen kwaliteiten. Mensen verbinden zich pas daadwerkelijk aan organisatiedoelen als deze een beroep doen op persoonlijke ambities en kwaliteiten; als er een cultuur is waarin er oprechte aandacht bestaat voor de individuele mens achter de medewerker en voor de interactie tússen mensen.

Het uitvoeren van een project of programma is daarom niet een op zichzelfstaand iet. Daar zijn mensen bij nodig. Mensen die betrokken zijn, zich gewaardeerd voelen. Vermeer Consulting heeft door zijn jarenlange ervaring daarom oog voor mens en resultaat. Dit kan niet gescheiden van elkaar gezien worden.

Vermeer Consulting draagt daarom graag zorg voor duurzame verandering, op het niveau van het individu, team of organisatie, is het daarom in onze ogen belangrijk om de onderliggende processen (zoals drijfveren en/of motieven) te onderkennen.