Profiel

Ik ben een business georiënteerde Senior Project Manager met een menselijke maat. Ik ben in staat om nieuwe situaties snel te overzien, ben vooruitziend en initiatiefrijk. Ik kan met een aantal projecten tegelijkertijd bezig zijn, waaraan ik richting en realiteitszin geef en heb een goed ontwikkeld gevoel voor prioriteiten. Ik ben goed op de hoogte van bestaande methoden en praktijken, ik ben loyaal en in staat om mensen samen te brengen.

 

.


 

Samenvatting

Brede en succesvolle ervaring op het gebied van projectmanagement (zowel binnen profit- als non-profit organisaties). collectief (UWV) als individueel) , Ik kan zowel leiding nemen als leiding geven en leg gemakkelijk contact op alle niveaus.


 

OPDRACHTGEVERS EN WERKZAAMHEDEN

April 2001 – heden  ermeer onsulting

Het op ondersteunen van (non)profit organisatie op basis van resultaat- en/ of inspanningsverplichtingabonnementsbasis. Zowel op uur- als projectbasis. Daarnaast het adviseren en assisteren van kleine en middelgrote bedrijven op allerlei organisatie vraagstukken, uiteenlopend van IT vraagstukken, informatievoorziening, optimaliseren van processen, en coachen.

 

Juli 2017 – heden  IDEMIA

Als internationaal projectmanager verantwoordelijke voor het begeleiden van internationale projecten (Azie & Europa) voor het implementeren en integreren van omgevingen voor het maken van Identity Cards en Paspoorten.

 

Junl 2016 – Juni 2016  Kamer van Koophandel

Kwartiermaker voor het programma Kern Gezond evenals het opzetten van het implementatietraject van datamanagement binnen de KvK.

 

Jull 2014 – December 2015  Kamer van Koophandel

Verantwoordelijk voor de implementatie van de gewijzigde processen, voortkomend uit de verschuiving binnen het nieuwe zorgstelsel / wetgeving van de Wmo 2015 en de Wlz.

Advisering en ondersteuning voor professionalisering van projectmanagement binnen het CAK.

 

December 2013 – Januari 2015  Aquafix Milieu

erantwoordelijk voor het opstellen van een strategisch verander- / verbeterplan op basis van eerder uitgevoerde BPM Quick Scan. Adviserend en ondersteunend bij het inrichten en professionaliseren van projectmanagement.

 

Mei 2013 – September 2014  Stichting Fibonacci

Verantwoordelijk voor de sturing van de softwareontwikkeling voor een online matching platform van vacatures en kandidaten.

 

Juni 2012 – September 2013  Mediq

Het implementeren van een state-of-the-art Extranet twaarbij het bestelproces geheel automatisch uitgevoerd kon worden. De oplossing is uitgerold over vier businessunits en draagt er zorg voor dat zorgverleners via voor gedefinieerde vragen / antwoorden medische hulpmiddelen voor klanten konden bestellen.

 

Mei 2011 – April 2013  Stichting TA-Learning

Het opzetten van een (internationaal) te benaderen E-learing omgeven voor cursisten van TA. Aandachtsgebieden voor dit project waren o.a. aanbesteding voor leeromgeving; opzetten / inrichten leeromgeving op basis van vooraf opgesteld didactisch model en de ondersteunende organisatie.

 

Februari 2011 – Januari 2012  Q&A

Verantwoordelijk voor het opzetten van een serviceorganisatie rondom Matrix42 Servicedesk. Aandachtsgebieden voor dit project waren: het opzetten consulting organisatie, begeleiden van (implementatie) projecten, professionaliseren consultants en relatiebeheer.

 

April 2011 – Juli 2012  VolkerWessels

Implementatie van een InterCluster omgeving voor gedecentraliseerde ICT-omgevingen binnen vijf clusters. Aandachtsgebieden voor dit project waren de Inrichting technische omgeving (Cloud), aansluiten clusters op InterCluster omgeving, afstemming en communicatie met betrokken partijen en het opzetten van een regie organisatie.

 

Maart 2009 – Maart 2011  AbVaKaBo

Reorganisatie / professionalisering van de ICT afdeling inclusief het bijbehorende beleid.
Veranderplan opgesteld de transitie van de ICT afdeling tot een professionele interne ICT leverancier. Aandachtsgebieden waren de vernieuwing Serverpark, LAN; Heraanbesteding WAN; Aansturing 15 fte m.b.t. kwaliteit, kwantiteit en ontwikkelmogelijkheden en coördinatie inrichting SM.

 

Januari 2008 – Februari 2009  IND

Het uitbesteden van het IT landschap aan de derde partijen om zo de continuïteit van bestaande informatiesystemen te kunnen waarborgen. De IT-omgeving van de IND bevatte veel legacy (Progress, Visual Basic en ASP). Deze omgeving zouden door de IND de komende jaren uitgefaseerd worden in het kader van het programma ‘IND bij de tijd'. Voor uitvoering was een transitietraject noodzakelijk voor overdracht naar Capgemini en Logica.

 

Februari 2007 – Maart 2008  Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft in het kader van het verbeteren van de business-ICT alignement en een betere sturing op projecten besloten om een Project Management Systeem in te voeren (PMS). Al eerder was besloten dat Primavera geïmplementeerd zou worden. De opdracht was dan ook het implementeren van Primavera binnen de diverse directies en het opzetten van een bijbehorende beheersorganisatie.

 

Februari 2006 – Juni 2007  De Stromen Opmaat Groep

Het opstellen van een (organisatie) advies ter ondersteuning van te kiezen (e-)HRM systeem inclusief het onderliggende salarisverwerking.

 

Augustus 2006 – Maart 2007  Sociale Verzekeringsbank

Het opstellen van een (organisatie) advies ter ondersteuning van te kiezen (e-)HRM systeem inclusief het onderliggende salarisverwerking.

 

April 2006 – Juli 2002  Thales

nderzoek binnen de OOV-markt voor mogelijke inzet van defensieproducten binnen de civiele markt.

 

Juli 2005 – Juli 2006  Politie Rotterdam-Rijnmond

Als programma manager verantwoordelijk voor het verbouwen van een kantoorruimte in een moderne hightech 7x24 uur cameratoezichtruimte. Daarbij was er sprake van een schaalvergroting van de factor vier. Na de verbouwing heb ik een verhuizing vanuit de oude locatie in gang gezet. Daarnaast heb ik randvoorwaarden geschept voor een full-continue concept van cameratoezicht; zoals het aanpassen van werkprocessen, aannemen en begeleiden van personeel etc.

 

April 2005 – September 2005  Sociale Verzekeringsbank

Implementatie van een nieuw personeel- informatiesysteem inclusief bij behorende salarisverwerking.
De keuze voor leverancier was in een eerder stadium door de Sociale Verzekeringsbank bepaald.

 

April 2004 – Maart 2005  Optim Full Partnership

Aansturen team voor migratie van personeel- informatie- en salarissysteem voor onderwijsinstellingen.
 

Januari 2004 – Februari 2005  Tweede Kamer der Staten-Generaal

Implementatie van een nieuw personeel- informatiesysteem inclusief bij behorende salarisverwerking.

 

April 2001 – Mei 2003  Ministerie van Justitie

Aansturing van teams ICT specialisten van Centrale Bestuursdienst. Waaronder Systeem Beheer, Database Beheer, Technisch Applicatiebeheer; Intra- & internetbeheer. Aandachtsgebieden waren professionalisering van de diverse teams en het invoeren van de HR-cyclus.

 

 

.